Bedrijfswaardering

DCF-methode

 

Wilt u tegen een redelijk prijs een waardebepaling laten uitvoeren in verband met de verkoop of overdracht van een onderneming?

Health & Wellbeing

Het is belangrijk om stakeholders duidelijk te krijgen wat de onderneming waard is. Dit is bijvoorbeeld relevant bij een echtscheiding, overlijden, conflicten tussen aandeelhouders of verzoek van de Belastingdienst.

In de praktijk worden verschillende methoden gebruikt om ondernemingen te waarderen, echter de methode die ons inziens een optimaal beeld geeft van de waarde van een onderneming is de Discounted cashflow methode (DCF).

De DCF gaat uit van de vrije kasstromen die de onderneming naar verwachting in de toekomst zal genereren. Kasstromen zijn de winsten uit de bedrijfsexploitatie plus de afschrijvingen minus de netto-investeringen in werkkapitaal en vaste activa. Deze toekomstige kasstromen worden vervolgens contant gemaakt. Daarna wordt de marktwaarde van de niet voor bedrijfsvoering dienstbare activa (lees: beleggingen, zelfstandige vruchtdragers) hierbij opgeteld en het bedrag van de rentedragende schulden hiervan afgetrokken.

.

Gratis e-book

Lees meer over Maurice Consulting

In dit handige e-book in pdf-formaat vind je meer achtergrond informatie over de methodiek, de toepassingen en diverse voorbeelden

contact 

14 + 9 =

Anna blamanstraat 14
5122 CP  Rijen
+31(0)6-53148683
info@mauriceconsulting.nl